W Warzęgowie rozbrzmiewała muzyka ludowa

Za nami 2. tura II Warzęgowskich Spotkań Kapel pt. “GRA KAPELA”. Tym razem przy Klubie Ludowym “Biesiada” rozbrzmiewała czysta muzyka ludowa, w którą wsłuchiwał się tłum odbiorców.

Koncert rozpoczęła kapela “Warzęgowianie” wraz z dziećmi “Małego Warzęgowa” w strojach dolnośląskich, przypominając bardzo stare melodie ze swojego repertuaru. Dzieci były oklaskiwane za przygotowane piosenki. Na koniec kapela zaprezentowała melodie dolnośląskie. Widzowie gromkimi brawami powitali kapelę “SWATY” z gminy Będzino, koło Koszalina. Trzeba naprawdę kochać muzykę, aby przejechać taki szmat drogi i popularyzować czystą muzykę ludową z regionu rzeszowskiego i małopolskiego.
Kapela jest znana jako laureat w licznych przeglądach folklorystycznych regionalnych i ogólnopolskich.
Drugim gościem spotkań była kapela Janka Boduszka z Siemianic, koło Obornik Śląskich, prezentująca muzykę z kieleckiego, ze znakomicie dobranymi instrumentami ludowymi dla tego regionu, za co byli wielokrotnie oklaskiwani.
Obecna dyrektor szkoły podstawowej w Warzęgowie, Ewa Książczyk podziękowała ciepłymi słowami uczestniczącym kapelom. Na imprezę przybył także dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury, Rafał Zając oraz radny Krzysztof Mucha. Wszystkie kapele otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz karafki-skrzypce.
Po prezentacjach wszyscy spotkali się na biesiadzie, gdzie śpiewom i tańcom nie było końca.