Warzęgowianie ciągle w muzycznej drodze…

Zespół “Warzegowianie” wraz z “Małymi Warzęgowianami”  Nowy Rok rozpoczęli koncertem dla dwóch niemieckich grup autokarowych z Bremen w pięknym hotelu “Trzebnica”. Kontakt został nawiązany, podczas pobytu z panem Burmistrzem Dariuszem Chmurą zespołów w Buchholz w 2016 r. Cieszymy się że strona niemiecka dotrzymała słowa i mogliśmy dla nich wystąpić w Trzebnicy.

12 stycznia tego roku “Mali Warzęgowianie” zostali zaproszeni przez wójta Gminy Chojnów na spotkanie integracyjne zorganizowane przez zespół “Przyjaciółki” z Niedźwiedzic-laureata Ludowej Listy Przebojów Polskiego Radia Wrocław. Na imprezę zostały zaproszone wszystkie zespoły uczestniczące w plebiscycie zima 2017 r. Obecna była Pani Małgorzata Majeran-Kokot z PR Wrocław, Starosta Legnicki, Wójt Gminy-Andrzej Pyrz oraz sołtys wsi Niedźwiedzice- wsi która została także Najpiękniejszą Wsią Dolnośląską 2017 r.

Zespoły: Fudżijamki, Mali Warzęgowianie, Ożaranki. Siedlecka Nuta oraz Przyjaciółki zaprezentowały się na scenie.

Mali Warzegowianie zostali nagrodzeni słodyczami oraz owacjami na stojąco przez wszystkich uczestników.

Pan Aleksander Tkaczyk z Eugeniuszem Opydem zapraszając pozostałych instrumentalistów, sztejerkiem rozpoczęli wspólną zabawę. Żywa muzyka, wspaniała organizacja imprezy na długo pozostanie w pamięci Małych Warzęgowian i rodziców uczestniczących w spotkaniu.

Dziękujemy dyrekcji Wołowskiego Ośrodka Kultury za  transport i umożliwienie uczestnictwa w tej wspaniałej imprezie.