Zakręceni na kulturę w Wołowie

Już dzisiaj w Wołowskim Ośrodku Kultury o godz. 18 odbędą się konsultacje społeczne. WOK rozpoczyna realizację zadania Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017 finansowanego z Narodowego Centrum Kultury.

W pierwszej części przeprowadzona będzie diagnoza inicjatyw kulturalnych wśród mieszkańców gminy, która posłuży do opracowania Strategii Rozwoju Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz zasad konkursu na realizację lokalnych pomysłów.

Najlepsze inicjatywy zgłoszone do konkursu otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz Animatora wskazanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Adresatami projektu są mieszkańcy gminy Wołów. Nie trzeba należeć do konkretnej grupy formalnej, by wziąć udział w tym projekcie.