Znamy wyniki konkursu „Zabytek Zadbany” 2020! Co warto odwiedzić?

Zespół klasztorny dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy

Poznaliśmy wyniki kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu byli właściciele, posiadacze lub zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązali się z obowiązku opieki nad zabytkami. Wśród nagrodzonych znalazł się też zabytek z województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu „Zabytek Zadbany” jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W 2020 r. w sześciu kategoriach poddano ocenie 63 zabytki z całego kraju, spośród których jury wybrało 6 laureatów i 11 wyróżnionych.

Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku, a od 2011 r. jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W 2020 r. jury postanowiło nagrodzić następujące zabytki (zestawienie laureatów i wyróżnionych w podziale na województwa, w których zlokalizowane są obiekty):

 • woj. mazowieckie

– Siedziba Muzeum Warszawy – zespół jedenastu kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42 / ul. Nowomiejskiej 4-8 w Warszawie (laureat, kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem)

– Biały Dom w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (wyróżnienie, kategoria A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu)

– wodozbiór w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (wyróżnienie, kategoria E: zabytki techniki)

 • woj. lubelskie

– Wieża Ariańska w Wojciechowie (wyróżnienie, kategoria A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu)

– Kościół parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z dzwonnicą – dawna cerkiew greckokatolicka w Hannie (wyróżnienie, kategoria D: architektura i budownictwo drewniane)

 • woj. pomorskie

– wieża ciśnień w Malborku (laureat, kategoria E: zabytki techniki)

– Biały Spichlerz w Słupsku (wyróżnienie, kategoria C: adaptacja obiektów zabytkowych)

 • woj. śląskie:

– Zamek – siedziba Muzeum Zamkowego w Pszczynie (laureat, kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem)

– pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich (wyróżnienie, kategoria E: zabytki techniki)

 • woj. dolnośląskie

zespół klasztorny dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy (wyróżnienie, kategoria C: adaptacja obiektów zabytkowych)

 • woj. lubuskie

– klasztor magdalenek, obecnie Centrum Aktywności Społecznej w Szprotawie (laureat, kategoria C: adaptacja obiektów zabytkowych)

 • woj. małopolskie

– Willa „Japonka” w Krzeszowicach (wyróżnienie, kategoria C: adaptacja obiektów zabytkowych)

 • woj. podkarpackie

– Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Przemyślu (wyróżnienie, kategoria A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu)

 • woj. podlaskie

– lamus w Knyszynie (laureat, kategoria D: architektura i budownictwo drewniane)

 • woj. warmińsko-mazurskie

– budynek dawnego dworca cesarskiego w Gumniskach Małych (wyróżnienie, kategoria D: architektura i budownictwo drewniane)

 • woj. wielkopolskie

– kościół parafialny Świętego Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce (wyróżnienie, kategoria D: architektura i budownictwo drewniane)

 • woj. zachodniopomorskie

– kościół Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie-Jamnie (laureat, kategoria A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.nid.pl/https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4311