Pomoc

  •  Grupa Anonimowych Alkoholików, Wołów pl. Szkolny 2, wtorek godz. 17.00, niedziela godz. 17:00, Ścinawa ul. Zgody 12 (salka katechetyczna), piątek godz. 17.00, tel. zaufania 71 321 21 24  od godz. 16:00.
  • Pomoc weterynaryjna, tel. 071 319 03 78;  0606 46 97 97.
  • Punkt Wspierania Rodzin, Rynek 18, Brzeg Dolny, GOSP. p. nr 2, wtorek 17.00–19.00, tel. 071 319 56 62,  w. 19.
  • Psycholog, Rynek 18, Brzeg Dolny, GOSP. p. nr 2, poniedziałek – piątek 16.00–20.00, tel. 071 319 56 62,  w. 19.
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie, Centrum Profilaktyki Uzależnień,  56-100 Wołów, pl. Szkolny 2, tel. 071 389 14 95, e-mail: gkrpawolow@op.pl  – inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,  – podejmuje czynności do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, – opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W Punkcie Konsultacyjnym Komisji dyżury pełnią:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji GPP i RPA – poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.30-12.30. Psycholog – poniedziałki  od godz. 16.00-19.00., czwartki od godz. 15.00- 18.00. Konsultant ds. uzależnień – środy od godz.16.00-19.00. Odbywają się spotkania: – Grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych – w poniedziałki od godz. 17.00.  – Grup AA – we wtorki i w niedziele od godz. 17.00. – Grupy Al–Anon w piątki w godz.  17.00-19.00.
  • Poradnia Problemów Uzależnień, pon., wt. 7.30–13.30, śr., czw. 7.30–17.30, tel.  071 319 56 62.
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 1A, I piętro (dawny internat ZSZ), tel. 071 319 99 94, proponuje dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom szeroką ofertę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Wizyty BEZPŁATNE. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie, kontakt  071 389 28 56, po godzinach urzędowania oraz w dni wolne od pracy, telefon dyżurny –  0604 208 816.
  • Grupa Anonimowych Narkomanów Grupa „Warriors”, spotkania w niedzielę od 16:00 do 18:00 w 2. niedzielę miesiąca, miting otwarty, Brzeg Dolny, ul. Zwycięstwa 5 (wejście po prawej stronie) tel. kontaktowy 790491700.