24 czerwca na sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się publiczna debata na temat Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego 2020....
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu...
Wywiad z dr. Michałem Ratajem, dyrektorem medycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu Co było największym...
Firma MAXimus z Wołowa jest wiodącym producentem najwyższej jakości wyrobów i urządzeń medycznych oraz urządzeń do dezynfekcji w Polsce....
Ruszają prace nad koncepcją optymalnego połączenia nowego mostu nad Odrą z drogą krajową nr 36 - poinformował Tymoteusz Myrda, członek...