Abonament RTV w 2020 roku. Ile zapłacimy za radio i telewizor?

Nowy cennik za abonament RTV w 2020 roku opublikowała na swojej stronie internetowej Poczta Polska. Ile zapłacimy? Jak i kiedy uiścić opłatę? Czy można dostać zniżki? Kto jest zwolniony z abonamentu? Sprawdziliśmy to.

Obowiązujące przepisy określają, że abonament RTV powinien płacić każdy, kto posiada telewizor lub radio. Nie trzeba ich nawet używać, wystarcz je mieć, aby być zobowiązanym do zapłaty. Poza tym kiedy kupujemy odbiornik, mamy obowiązek go zarejestrować na poczcie w ciągu 14 dni od zakupu.

Po co jest abonament RTV?

Opłata ma na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Mimo, że jest obowiązkowy to Polacy płacą go bardzo niechętnie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swoich danych podaje, że w 2018 roku abonament RTV zapłaciło tylko 31 proc. gospodarstw domowych.

Wysokość opłat i zniżki

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wysokość opłat zależy od tego, czy jesteśmy posiadaczami radia czy telewizora i za ile miesięcy z góry zapłacimy.

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,00 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł). Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł).

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2020 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Cennik abonamentu RTV na 2020 rok:

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

2 miesiące – 13,60 zł
3 miesiące – 20,15 zł
4 miesiące – 27,15 zł
5 miesięcy – 33,75 zł
6 miesięcy – 39,90 zł
7 miesięcy – 46,90 zł
8 miesięcy – 53,50 zł
9 miesięcy – 60,05 zł
10 miesięcy – 67,05 zł
11 miesięcy – 73,65 zł
12 miesięcy – 75,60 zł

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

2 miesiące – 44,05 zł
3 miesiące – 65,35 zł
4 miesiące – 88,05 zł
5 miesięcy – 109,40 zł
6 miesięcy – 129,40 zł
7 miesięcy – 152,10 zł
8 miesięcy – 173,45 zł
9 miesięcy – 194,75 zł
10 miesięcy – 217,45 zł
11 miesięcy – 238,80 zł
12 miesięcy – 245,15 zł

Jak i kiedy płacić?

Za abonament RTV płaci się z góry do 25. dnia miesiąca. Każdy abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym dokonujemy płatności, a nie dzień, w którym pieniądze wpływają na rachunek bankowy. Nawet gdy opłata wpłynie na rachunek Poczty Polskiej np. dwa dni później, ta nie może naliczać odsetek za zwłokę.

Opłaty abonamentowe można wnosić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. bez pobierania dodatkowych opłat. Można też dokonywać wpłat w pozostałych instytucjach finansowych. Abonament płacimy na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Kto jest zwolniony z opłat?

Abonamentu RTV nie muszą płacić m.in.:

    • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
    • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
    • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

    Jednak, żeby uniknąć opłaty trzeba przedstawić na poczcie odpowiednie dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do zwolnienia. Należy też dołączyć specjalne oświadczenie.

  • Poczta Polska prowadzi infolinię dla usługi RTV. Aby dowiedzieć się więcej na temat abonamentu radiowo-telewizyjnego, można zadzwonić pod numer (+48) 43 842 06 06.