Afrykański pomór świń w województwie dolnośląskim!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie poinformował, że 26 listopada potwierdzono wystąpienie wirusa afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika, znalezionego na terenie powiatu głogowskiego, gmina Kotla, w odległości około 44 km od granic powiatu wołowskiego.

Choroba ta nie jest niebezpieczna dla ludzi, natomiast śmiertelna dla trzody chlewnej.  Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe, a dodatkowo wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one jak najszybciej usuwane  ze środowiska.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

– nie dotykać padłych dzików;

– zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie (tel. 713892793 lub 665090378) lub na policję;

– jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, w celu ułatwienia odnalezienia go przez właściwe służby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina o obowiązujących zasadach bioasekuracji, które dotyczą wszystkich gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną (dotyczy również utrzymywania 1-2 sztuk oraz właścicieli świnek wietnamek). Niedopuszczalne i zagrożone wysoką grzywną jest utrzymywanie w gospodarstwie niezarejestrowanych świń – tego typu przypadki są realnym zagrożeniem dla pozostałych producentów trzody chlewnej, ponieważ mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się ASF na danym terenie.