Awaria wielu ważnych polskich systemów rządowych!

Nie działać ma ePUAP, CEPiK, System Rejestrów Państwowych, oraz część serwisów w domenie gov.pl

Nie działa Obywatel.gov.pl oraz Profil Zaufany. Nie działają także infolinie poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za część z ww. systemów.

Centralny Ośrodek Informatyki ograniczył się praktycznie do poinformowania, z którymi systemami jest problem:

Informujemy, że dziś od godzin porannych niedostępne są serwisy Obywatel.gov.pl, Pz.gov.pl, Cepik.gov.pl, Epuap.gov.pl. Niedostępne są także systemy SRP, CEPiK oraz ePuap.

Ministerstwo Cyfryzacji nie powiedziało wiele więcej.

“Oczywiście spytaliśmy Centralny Ośrodek Informatyki o przyczyny awarii oraz o to, czy dane obywateli są bezpieczne. Ciągle czekamy na odpowiedź.” – niebezpiecznik

źródło:https://niebezpiecznik.pl