Biegiem przez trawy i chaszcze

III Powiatowy Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy “PeTeTeKowisko” organizowany przez Oddział Miejski PTTK “Rokita” odbył się 17 maja. Brało w nim udział 9 drużyn z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu oraz drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym.
Tym razem zmieniono formułę i głównym punktem programu była gra terenowa na obszarze Parku Miejskiego w Brzegu Dolnym. Reguły gry opracowali: Sławek Magierski ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Ola Cholajda- Miłkowska wraz z wolontariuszami z Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym. Oni też pomagali i współprowadzili grę.
Wszystkie drużyny otrzymały mapki, przy pomocy których miały odnaleźć 4 stanowiska rozmieszczone w parku i na każdym z nich odpowiedzieć na 3 pytania z różnych dziedzin:
– Park Miejski – roślinność, historia, stan obecny;
– krajoznawstwo;
– zasady uprawiania turystyki i zdobywania odznak, historia PTTK;
– zasady udzielania pierwszej pomocy.
W przypadku złej odpowiedzi drużyna musiała wykonać dodatkowe zadania zręcznościowe. Po ich wykonaniu otrzymywali kod do kłódki szyfrowej, którą na końcu mogli otworzyć skrytkę z certyfikatem ukończenia biegu.
O miejscach decydował czas dotarcia do skrytki.
Dodatkowe konkurencje to przedstawienie hasła zachęcającego do uprawiania turystyki oraz odśpiewanie przynajmniej jednej zwrotki piosenki turystycznej.
Podczas biegu emocji było co niemiara. Niektórzy pokonywali prawie całą trasę biegiem, inni skrótami przez trawy i chaszcze. Rozpiętości czasowe były dość znaczne. Od 18 do 39 minut.

Najkrótszy czas, 18 minut, i I miejsce uzyskała drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym;
II miejsce z czasem 20 minut zajęła drużyna Gimnazjum Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie;
III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym;
IV miejsce – drużyna chłopców z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych;
V miejsce – Liceum Ogólnokształcące z Wołowa;
Wyróżnienia – pozostałe placówki.

[reklama]
Hasła przygotowane przez drużyny, w większości w bardzo estetycznej formie ozdobią ściany biura Oddziału PTTK.
Jeśli chodzi o piosenki, to najchętniej śpiewaną była ta o strumyku, co płynie z wolna i rosnącej obok stokrotce polnej, ale wykonywana na różne sposoby, nawet czasami zaskakiwała.
Największe uznanie jury zyskała piosenka drużyny Gimnazjum z Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie. Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo: drużyna dziewcząt z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych i drużyna Ossolińczków. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy.


Młodzież i opiekunowie drużyn, jak zwykle okazali się wspaniali. Atmosfera też, bo w tym turnieju nie chodzi o miejsca, ale o wspólną, zachęcającą do uprawiania turystyki zabawę, w której nie ma przegranych.