Chcesz zostać policjantem? Zgłoś się

Nieposzlakowana opinia publiczna, minimum średnie wykształcenie, polskie obywatelstwo i brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwo – między innymi takie podstawowe wymagania należy spełnić, aby ubiegać się o pracę w policji. Komenda Powiatowa Policji w Wołowie prowadzi nabór.

 

Podinspektor Mariusz Haryk, komendant Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zorganizował specjalne spotkanie dotyczące naboru do pracy w policji, na którym zjawili się m.in. samorządowcy i dyrektorzy szkół. Policja przygotowała specjalne ulotki zachęcające młodych ludzi do wstąpienia w jej szeregi.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na kandydata czeka test wiedzy oraz test sprawności fizycznej. Test wiedzy składa się z 40 pytań, natomiast test sprawnościowy musi być zaliczony w czasie nieprzekraczającym 1 minuty i 41 sekund. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Co należy podkreślić, tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Kandydaci przejdą również badania psychologiczne. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy. Po przejściu wszystkich tych procedur następuje rozmowa kwalifikacyjna. Osoba ubiegająca się o pracę w policji jest oceniana przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. W procesie rekrutacji każdy kandydat musi również przejść komisję lekarską i wypełnić specjalną ankietę bezpieczeństwa osobowego. Po wypełnieniu takiej ankiety zostanie przeprowadzone postępowanie, które sprawdzi, czy aspirujący do pracy w policji może otrzymać dostęp do informacji niejawnych. Kandydaci znajdą się na liście rankingowej na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, jeżeli ukończą postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym. Gdy zainteresowany zdobędzie wystarczającą ilość punktów, zostanie przyjęty do służby w policji.
Wszystkie informacje na www.wolow.policja.gov.pl

Lubię wyzwania i nie lubię monotonii, a w policji zawsze się coś dzieje

 

Rozmowa z Danielem Szerszeniem, naczelnikiem wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, który miał 19 lat, kiedy rozpoczął pracę w policji

– Co było dla pana najtrudniejsze na początku pracy?

– Miałem 19 lat, kiedy zaczynałem służbę. Było to zaraz po Zasadniczej Służbie Wojskowej, którą celowo odbyłem w Żandarmerii Wojskowej, z zamiarem rozpoczęcia pracy w policji. Pierwszą moją jednostką, gdzie zostałem skierowany po zakończeniu szkolenia podstawowego, był Komisariat Policji w Brzegu Dolnym. Najtrudniejsze dla mnie było odnalezienie się w nowej rzeczywistości, gdzie samodzielnie podejmowane są bardzo ważne decyzje, które niejednokrotnie decydują o losach poszczególnych osób, które oczekują od ciebie pomocy i profesjonalizmu w działaniach. Jesteś odpowiedzialny za to, co zrobisz i masz tego świadomość, że samodzielnie odpowiadasz za swoje decyzje. Trudne też były interwencje związane z wypadkami drogowymi, gdzie jako pierwszy na miejscu musiałem udzielić profesjonalnej pierwszej pomocy i ta świadomość, że od twoich działań zależy ludzkie życie i zdrowie. Pierwszy kontakt z ludzkimi zwłokami, po samobójstwach, utonięciach, zgonach dzieci też był trudny.

– Dlaczego zdecydował się pan na obranie takiej ścieżki zawodowej?

– Taka pasja i takie marzenia. Zawsze starałem się pomagać innym ludziom i tak sobie wymyśliłem, że policja to będzie ta instytucja, gdzie tę pomoc będę realizował. Lubię wyzwania i nie lubię monotonii, a w policji zawsze się coś dzieje.
– Jakie rady przekazałby pan wszystkim osobom, które chcą podjąć pracę w policji?
– Taką decyzję należy bardzo dobrze przemyśleć i uzmysłowić sobie, dlaczego chce się być policjantem. Czy dlatego, że jest to w miarę stabilna praca, czy chce się być policjantem, bo chce się służyć społeczeństwu. Tu należy rozgraniczyć dwie rzeczy: praca – służba. Policja to jest służba i tym trzeba się kierować. Żaden policjant nigdy nie podpisał umowy o pracę. Do służby został powołany rozkazem, poprzedzonym złożeniem ślubowania “z narażeniem życia i zdrowia “.

– Na co dzień ma pan kontakt również z młodymi policjantami. Jakie zalety ma “młoda krew”?

– Nowe spojrzenie na rzeczywistość. Chęć i zaangażowanie w realizacji nałożonych celów i zadań. Lepsza znajomość otaczającego świata, tego realnego, a może bardziej tego wirtualnego. W większości przypadków są to funkcjonariusze nie mający jeszcze rodzin, więc bardziej są oni dyspozycyjni, co jest bardzo ważne w naszej niestabilnej i dynamicznej służbie. Bardzo ważna jest atmosfera służby, wzajemne zrozumienie i wzajemny szacunek do siebie i przełożonych. Bardzo istotna jest również, z uwagi na charakter służby, odpowiednia dyscyplina, która powoduje, że w tak zwanych trudnych interwencjach jesteśmy w stanie się maksymalnie zmobilizować i działać wspólnie, a nie indywidualnie i chaotycznie.