Czarny piątek – Strajk kobiet!

Dziś kobiety z całej Polski kolejny raz zjednoczyły się pod sztandarem walki przeciwko zaostrzaniu przepisów antyaborcyjnych. Miejscem głównej manifestacji jest Warszawa, a samo wydarzenie zorganizowano pod nazwą ‘Jedziemy na Warszawę’ umieszczonym na Facebooku.

Dlaczego i o co walczymy?

Kobietom stara się ograniczyć wiele elementarnych praw, pozbawiając możliwości samodecydowania m.in. za sprawą projektu ‘Zatrzymać aborcję’ pozytywnie zaopiniowanego podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Dyskusje na tematy aborcyjne i anty-aborcyjne objęły również nasz powiat za sprawą umieszczenia kontrowersyjnych treści przed kościołami na os. Warzyń i w Rynku. Wywołało to nie małą ‘wrzawę’ wśród lokalnej społeczności.