Czy jesteś bezpieczny ?

Bezpieczeństwo w sieci
W Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe “Bezpieczeństwo w sieci”. Prelegentami spotkania byli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołowie, Krystyna Fesz-Chlebowska, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie i Maria Lechocka – samodzielne stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Wołowie, starszy sierżant Marzena Pawlik i młodszy aspirant Piotr Andrusyna.

Prelegenci przekazali aktualne, dotyczące naszego powiatu dane związane z przestępczością wynikającą z nieodpowiedzialnego korzystania z sieci. Opowiedzieli o negatywnych skutkach zdrowotnych związanych z używaniem komputera i Internetu, a także o tym, w jaki sposób zapobiegać cyberprzemocy i chronić uczniów przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie. Przemawiają jednogłośnie stwierdzili, że konieczne jest prowadzenie w szkołach działań profilaktycznych zarówno z uczniami, jak i rodzicami.

Odpowiedzią na działania profilaktyczne szkoły jest Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Na stronie projektu www.cyfrowobezpieczni.pl można znaleźć mnóstwo ciekawych materiałów w postaci filmów, scenariuszy lekcji i ćwiczeń dla ucznia. Na stronie znajdują się trzy strefy z materiałami dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Świetnym rozwiązaniem jest również bezpłatny e-learningowy kurs na poziomie podstawowym “Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci”. Kurs składa się z 8 modułów:

1. Zagrożenia społeczne i fizyczne związane z użytkowaniem komputera i Internetu

2. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

3. Kontakt i relacje z innymi użytkownikami Internetu

4. Dbanie o własny wizerunek w sieci

5. Wiarygodność informacji w Internecie

6. Prawa autorskie

7. Cyberprzemoc

8. Bezpieczeństwo finansów

Dyrektor PCE i PPP – p. Krystyna Adaśko  i doradca metodyczny – organizator spotkania bardzo dziękują prelegentom za poświęcony czas i podzielenie się fachową wiedzą i doświadczeniem, a nauczycielom za udział w spotkaniu.