Dla mieszkających poza granicami kraju

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie informuje

W związku ze zmianą sposobu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, który obowiązuje od 2019 roku, polegającego na automatycznym generowaniu się zeznań PIT-37, bardzo istotnym stała się konieczność bieżącego informowania przez podatników organu podatkowego,  o zmianie rezydencji ( tj. swojego adresu zamieszkania ) dla celów podatkowych.

W usłudze Twój e-PIT, po raz pierwszy za 2018r. zostały automatycznie wygenerowane  zeznania dla podatników  którzy faktycznie mieszkają za granicą i są rezydentami innego państwa, a nie poinformowały o tym fakcie urzędu skarbowego.

Powyższe mogło spowodować, że takie osoby otrzymały pismo o konieczności zapłaty podatku za 2018 rok pomimo faktu, że będąc rezydentem innego państwa nie muszą go płacić  w Polsce.

Osoby takie, które  otrzymały informację o konieczności zapłaty podatku za 2018 r. powinny skontaktować się ( osobiście, telefonicznie lub mailowo ) ze swoim dotychczasowym urzędem skarbowym.

Dla potwierdzenia faktu bycia rezydentem kraju poza granicami RP,  należy dostarczyć  wszelkie dokumenty świadczące o rezydencji podatkowej w innym kraju niż Polska, takie jak np. certyfikat rezydencji wydawany przez państwo miejsca zamieszkania, dokumenty (zeznania podatkowe) złożone przez podatnika w państwie rezydencji, dokumenty poświadczające zameldowanie (zamieszkanie) w państwie rezydencji lub zgłoszenia aktualizacyjne adresu zamieszkania.

W przypadku potwierdzenia przez urząd skarbowy rezydencji podatnika w innym kraju, podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018r., a zeznanie podatkowe PIT-37 zostanie unieważnione.

W sytuacji, gdyby jednak podatnik dokonał zapłaty podatku, a wynik przeprowadzonych czynności wskazywałby na obowiązek zapłaty podatku w państwie rezydencji (a nie w Rzeczypospolitej Polskiej), dokonana przez podatnika wpłata zostanie mu niezwłocznie zwrócona.

Dane do kontaktu:

e-mail: us.wolow@mf.gov.pl, telefon: 71/757-25-90

 

opracował Piotr Serafin Kierownik Referat Obsługi Bezpośredniej, Podatku Dochodowego i Podatku od Towarów i Usług Podatków Majątkowych i Sektorowych