Dlaczego latarnie nie świecą

Do redakcji Kuriera zgłaszają się czytelnicy, którzy twierdzą, że nie mogą się doprosić gminy Wołów, o wymianę żarówek. – Jest ciemno na ulicy – mówi mieszkaniec Mojęcic. Dlaczego?

Jak się okazuje wina leży po środku. Gmina Wołów ma spór z firmą Tauron, która odpowiada za bieżące utrzymanie linii energetycznych, w tym wymianę żarówek.

Umowa serwisowa między gminą Wołów, a Tauron Dystrybucja S.A. wygasła i

obecnie strony są w fazie negocjacji, zmierzających do podpisania nowego

kontraktu. Obowiązuje obecnie umowa dystrybucyjna, zgodnie z którą Tauron

jest zobowiązany do bieżącego utrzymania linii – dostarczenia energii i

zachowania funkcji (m.in. wymiany żarówek).  Jest on właścicielem ok. 98% linii oświetleniowych na ternie gminy.

– Nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy w zakresie konserwacji urządzeń – mówi Rafał Borzyński, kierownik wydziału promocji w gminie Wołów. – Uznajemy, że firma częściowo nie wywiązywała się z dotychczasowych zobowiązań, stąd zdecydowaliśmy się na przedłużenie negocjacji, tak aby uzyskać najlepsze rozwiązania dla infrastruktury, z której korzystamy. Dla przykładu mogę przypomnieć czas oczekiwania na wymianę oświetlenia przy ul. Curie – Skłodowskiej Nie podejmowanie dziś działań przez Tauron, które mieszczą się w zapisach umowy dystrybucyjnej traktujemy jako próbę wymuszenia podpisania umowy serwisowej na warunkach zaproponowanych przez Tauron, poprzez presję mieszkańców.

Więcej informacji znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Oraz na eprasa.pl