Dobry start! Czyli 300 zł dla każdego ucznia!

“Dobry start”, czyli 300 zł dla każdego ucznia
Nowy program rządu zakłada wypłacenie zapomogi w wysokości 300 zł dla każdego ucznia na zakup podręczników i artykułów szkolnych. Komu przysługuje to świadczenie? Gdzie i w jakim terminie należy składać wnioski?

“Dobry start”, czy też “Wyprawka 300 plus” jest propozycją zapomogi wypłacanej raz do roku. Kwota, na którą opiewa ma pomóc rodzicom skompletować niezbędną wyprawkę dla pociech. Według zapewnień rządu, progu dochodowego nie będzie – pieniądze otrzymają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do 20. roku życia, a w przypadku osób niepełnosprawnych – nawet ci, którzy ukończyli 24 lata, pod warunkiem, że w tym samym roku kalendarzowym rozpoczną rok szkolny. Świadczenie nie obejmuje jednak dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. “zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Pieniądze wypłacane będą na wniosek opiekuna, czyli: rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, ale także osoby uczącej się, czyli pełnoletniemu pozostającemu na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku, a świadczenia mają zostać wypłacane w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż 30 września.

Wnioski o wyprawkę składać można od 1 lipca na dwa sposoby: Elektroniczny oraz tradycyjny.  Sposób pierwszy polega na korzystaniu portalu informacyjno-usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) i banków krajowych. W wypełnieniu wniosku pomoże kreator na stronie. Natomiast, żeby złożyć sam  wniosek online, należy założyć konto na portalu Emp@tia przy użyciu profilu zaufanego. Drugi, tradycyjny – w formie wniosków papierowych przyjmowanych w gminach, tj. instytucjach, w których realizowane jest świadczenie “500 plus”, czyli w urzędach miasta czy ośrodkach pomocy społecznej. W przypadku rodzin zastępczych – w powiatowych centrach pomocy rodzinie.