Dofinansowanie dla naszych mieszkańców! [VIDEO]

Dofinansowanie dla naszych

mieszkańców!

Nasi mieszkańcy mogą sięgnąć po pieniądze do Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Jerzy Michalak, marszałek województwa dolnośląskiego, spotkał się w Wołowie z mieszkańcami i burmistrzem Dariuszem Chmurą, aby zachęcić do pisania projektów obywatelskich i składania ich w urzędzie marszałkowskim. Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 200 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 20 tys. zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty.
Szczegóły w najbliższym wydaniu Kuriera Gmin.