Doradca do spraw konsumenckich radzi. Bezpłatne badania – uwaga na nieuczciwe praktyki

Telefonicznie lub korespondencyjnie otrzymujemy zaproszenia na darmowe badania, które nie wymagają okazania skierowania od lekarza oraz stania w długich kolejkach. Oferta zawiera pełen wachlarz możliwości, ponieważ propozycja badań obejmuje wszystkie układy i narządy. W taki sposób prywatne firmy starają się nakłonić osoby starsze na udział w spotkaniu pokazowym, w trakcie którego niejednokrotnie następuje sprzedaż produktów pseudoleczniczych.

Z zaproszenia (ulotki) nie wynika, że rzekome badania są przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby i zainteresowani otrzymają dokumentację medyczną, faktycznie potwierdzającą stan zdrowia chorego. Przypomnę, iż diagnozę stanu zdrowia powinien dokonać doświadczony lekarz na sprzęcie, który posiada stosowne atesty oraz certyfikaty. Badanie powinno również uwzględniać całą historię chorego, a nie tylko jej część.

W tym miejscu przestrzegam wszystkie osoby zainteresowane tego typu spotkaniami, obietnica bezpłatnych badań może przysłonić cel sprzedażowy. W trakcie spotkania osoby uczestniczące mogą zostać zmanipulowane oraz wprowadzone w błąd, a ze spotkania wyjść z niepotrzebnym przedmiotem lub co gorsza z kredytem.

Osoby, które zdecydują się uczestniczyć w tego typu spotkaniach w pierwszej kolejności powinny sprawdzić :

– kto prowadzi spotkania, tj. czy osoby wykonujące badania posiadają wiedzę oraz uprawnienia do przeprowadzania diagnozy stanu zdrowia pacjentów,

– czy sprzęt, którym wykonywane są badania posiada atest oraz jest zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia,

– czy wynik badań nie koliduje z postawionymi już diagnozami, przyjmowanymi lekami, itp.

– jakie produkty sprzedaje firma, czy posiadają one potwierdzenie funkcji leczniczych przez Ministerstwo Zdrowia.

Konsumencie jeśli w trakcie spotkania nakłoniony zostaniesz do zakupu produktów “leczniczych”, przed zawarciem umowy zastanów się czy dany produkt jest Ci potrzebny oraz czy nie wpłynie on negatywnie na Twoje zdrowie.

Nie podpisuj umów oraz dokumentów, których nie jesteś w stanie przeczytać lub zrozumieć.

Konsumencie jeśli podpisałeś umowę zakupu produktu, powinieneś otrzymać 1 egzemplarz umowy, na którym znajdują się dane firmy oraz formularz odstąpienia od umowy.

Masz prawo w przeciągu 14 dni odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony produkt.

Osoby oszukane powinny niezwłocznie zgłosić się do Rzecznika Konsumentów, który wspiera konsumentów w sytuacji sporu z przedsiębiorcą

Katarzyna Staroń, doradca ds. konsumenckich, trener szkoleniowy

Zobacz też:

Uwaga na darmowe badania i “super oferty” na sanatorium!