Dotacje na promocję odnowy wsi

Zakończył się konkurs wspierający projekty, które pobudzają aktywność mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swoich miejscowości, pomagają w budowaniu i rozwijaniu wiejskiej tożsamość, a także zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Samorząd województwa przyznał dofinansowania na łączną kwotę blisko 220 tys. zł.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” ma na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W tym roku dotacje trafią do 45 podmiotów. Do konkursu mogły zgłosić się organizacje pożytku publicznego, w tym stowarzyszenia, fundacje, parafie, kluby sportowe czy ochotnicze straże pożarne.

Niezmiernie ważne jest, żeby Dolnoślązacy mieli poczucie wspólnych, lokalnych interesów. Cieszę się, że organizacje pozarządowe z terenów wiejskich chętnie biorą udział w konkursach wspierających rozwój wspólnot lokalnych. Razem możemy więcej – zaznacza wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

W ramach naboru wpłynęło 80 ofert. Pod względem merytorycznym ich oceny dokonała Komisja Konkursowa, która zdecydowała, że 45 z nich otrzyma dotację od samorządu województwa. Maksymalna wysokość pomocy to 5 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną zorganizowane m.in. warsztaty, imprezy plenerowe czy integrujące. Powstaną także miejsca rekreacji.

W powiecie wołowskim dotacje otrzymały: Stowarzyszenie Ceglany Zakątek, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Naborowianki, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów oraz Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Szczegółową listę laureatów konkursu znajdziemy na stronie urzędu marszałkowskiego: www.umwd.pl w zakładce rozwój obszarów wiejskich.