Dwa nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Dlaczego potrzebne były nowe wzory?

Nowy znak D-51a wprowadzony przez Ministerstwo “automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b “koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka.

Po co nowy znak?

Obecnie znak D-51 “automatyczna kontrola prędkości” stosowany jest zarówno dla punktowego pomiaru prędkości, jak i dla pomiaru odcinkowego. Do tej pory pomiar odcinkowy oznaczano tabliczką T-1a  umieszczaną pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co według Ministerstwa nie stanowi wystarczającej informacji o pomiarze prędkości na drodze. Pojawiła się więc potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierowców o innym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

Nowe regulacje rozszerzają dodatkowo zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Dzięki temu tabliczka będzie mogła wskazywać pod nowym znakiem D-51a jaka odległość pozostała do odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 sierpnia 2019 r. Przypomnijmy, że odcinkowy pomiar prędkości możemy spotkać np. w Lubinie, na krajowej drodze nr 3. Jest to odcinek znajdujący się na ulicy Zielonogórskiej o długość prawie 2 km. W tym miejscu nie możemy przekraczać dozwolonych 70 km/h.