Działa całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym. Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Wsparcia pod specjalnie utworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości numerem telefonu udzielą ci specjaliści. Zadzwoń +48 222 309 900.

Całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym to tak zwany numer SOS realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. Osoby w trudnej sytuacji wsparcie otrzymają 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Szczegółowe informacje na temat projektu można przeczytać na stronie http://www.numersos.pl.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

– obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
– zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail: info@numersos.pl,
– zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
– upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
– promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
– informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne).

st. sierż. Marzena Pawlik

KPP Wołów