Gmina Wołów chce poznać potrzeby seniorów

Na stronie Urzędu Miejskiego w Wołowie pojawiła się informacja o tym, że gmina przygotowała specjalną ankietę dla mieszkańców w wieku 60+. Tym samym chcą ujednolicić swoje działania na rzecz seniorów. Jeżeli kwalifikujesz się do tej grupy wiekowej, lub Twoi rodzice czy dziadkowie to wypełnij lub pomóż w wypełnieniu tej ankiety.

Informacja ze strony UM w Wołowie:

“Ankiety można wypełnić za pomocą formularza internetowego lub wydrukować formularz w formie skanu. Osoby, które posiadają krewnych w wieku 60+ proszone są o przekazanie im powyższych ankiet i o pomoc w ich wypełnieniu.

Ankiety w wersji papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim w Wołowie u Pełnomocnika Burmistrza ds. Polityki Senioralnej w pokoju nr 13 (II p.), lub w Punkcie Obsługi Klienta. Wszelkie odpowiedzi na pytania dotyczące powyższej ankiety można uzyskać pod numerem telefonu 71 319 13 30.”

Zachęcamy do przekazania ankiet osobom starszym.