Granty na lokalny folklor

Pieniądze na stroje, instrumenty
Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja o planowanym wsparciu finansowym z Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich na zakup między innymi strojów czy instrumentów

LGD planuje w I kwartale 2018 ogłosić nabór o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) na wsparcie podmiotów zajmujących się  sferą dziedzictwa lokalnego, głównie doposażenie i wsparcie zespołów ludowych (taneczne, śpiewacze, orkiestry) oraz grup rekonstrukcji historycznej nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. W ramach grantów możliwe będzie wsparcie w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Planowana pula środków na wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 a maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do 20 tys. zł. LGD planuje wsparcie minimum 8 zadań i liczy na jeden projekt w każdej gminie. Wkrótce zostaną zorganizowane szkolenia, można też skorzystać z doradztwa LGD. Na pewno warto śledzić stroną www.lgdodra.pl