IPN poszukuje miejsc pochówku

IPN poszukuje miejsc pochówku

Instytut Pamięci Narodowej chce rozpocząć poszukiwania nieznanych miejsc pochówku Powstańców Warszawskich (za osiedlem Gancarz) ofiar terroru komunistycznego. Z komunikatu opublikowane przez Instytut Pamięci Narodowej wynika, że prace poszukiwawcze realizowane są przez specjalistów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
Celem działań jest odnalezienie miejsc pochówku, żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, skazanych przez Wojskowy Sąd Rejonowy z powodów politycznych za pomoc finansową udzieloną działaczom PSL. Jerzy Rudnicki z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zwrócił się do burmistrza Wołowa o przekazanie materiałów i informacji wskazujących na pobyt w Wohlau/Wołowie w obozie powstańców warszawskich, w latach 1944-1945. – Udzielimy wszelkiej możliwej pomocy w tym zakresie i w kwestii dokumentacyjnej i informacyjnej- zapewnia burmistrz Dariusz Chmura.
IPN nie ustaje w poszukiwaniach szczątków ofiar czasu wojny i okresu komunizmu, a dotychczas głośno było głównie o pracach prowadzonych w Warszawie.