Jakie działania związane z ochroną środowiska realizuje obecnie Nadleśnictwo Wołów?

Jakie działania związane z ochroną środowiska realizuje obecnie Nadleśnictwo Wołów?

Obszar Nadleśnictwa Wołów objęty jest wieloma formami ochrony przyrody co świadczy o dużym zróżnicowaniu przyrodniczym i krajobrazowym tych terenów.

Działania związane z ochroną środowiska przekładają się na udział w projektach środowiskowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W tym roku przystąpiliśmy do realizacji „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”. Zadania realizowane przez Nadleśnictwo Wołów obejmują coroczne użytkowanie kośne łąk dla zachowania naturalnego charakteru siedlisk zlokalizowanych na obszarach Natura 2000 – Dębniańskie Mokradła. Ponadto Nadleśnictwo Wołów przeprowadza działania mające na celu uzupełnienie bazy pokarmowej motyla – Przeplatki maturny, na obszarach Natura 2000 – Łęgi Odrzańskie.

Bierzemy również udział w programie „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na modernizację dwóch dostrzegalni (wież) przeciwpożarowych i wykorzystanie systemu kamer do monitoringu obszarów leśnych.

Gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Wołów objęta jest certyfikacją FSC oraz PEFC. Zakłady przemysłu drzewnego coraz częściej zwracają uwagę na to, czy kupowane przez nich produkty są wytwarzane według ekologicznych kryteriów. Wspomniana certyfikacja potwierdza, że wołowskie lasy gospodarowane są w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności.

Czy edukacja ekologiczna stanowi istotny element działalności Nadleśnictwa ?

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Nadleśnictwa Wołów. Bierzemy udział w imprezach promujących proekologiczne postawy społeczne. Oprócz prowadzonych zajęć w Centrum Edukacji Leśnej w Tarchalicach aktywnie włączamy się w inicjatywy lokalne, organizujemy wystawy o tematyce leśnej i myśliwskiej. W tym roku można było nas spotkać w parku WOK na „Ekomajówce”, Dniach Wołowa, Dożynkach Parafialnych w Głębowicach, w Świdnicy na „Święcie dzika”, w Miliczu na obchodach 55-lecia Technikum Leśnego. Zapraszam aby odwiedzić nasze zielone stoisko podczas dożynek gminnych w Rudnie oraz Baszynie.

W 2017 roku wydaliśmy dwie publikacje promujące lasy wołowskie. „Sztandarową” publikację stanowi monografia Nadleśnictwa Wołów „Ludzie lasów Doliny Odry”, w której oprócz rysu historycznego i szeregu archiwalnych zdjęć możemy zapoznać się z wywiadami, których udzielili obecni oraz byli pracownicy. Drugą publikacją jest „Rok leśniczego”, w której dobór tekstu i materiału graficznego gwarantuje dużą przystępność zapoznania się i zrozumienia specyfiki prac leśnych wykonywanych w poszczególnych miesiącach roku. Obie publikacje są dostępne online na stronie internetowej Nadleśnictwa Wołów.

Serdecznie zapraszam do lektury!

Od kilku lat wraz ze Stowarzyszeniem Wołów Biega, Gminą Wołów oraz lokalnymi kołami łowieckimi organizujemy Bieg w Naturze. Dla zawodników i kibiców przygotowujemy bezpłatny poczęstunek obejmujący możliwość degustacji potraw i wyrobów z dziczyzny. Dla najmłodszych kibiców przewidziano konkursy, gry i zabawy. W tym roku zapraszamy już 22 września na teren Szkółki Leśnej w Tarchalicach, gdzie już po raz czwarty aktywni miłośnicy przyrody będą mieli okazję spróbować swoich sił na dystansie 10,549 km oraz 21,097 km.

Wołowskie lasy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony turystów oraz lokalnej społeczności. Cały czas staramy się rozwijać i sprostać oczekiwaniom. W tym roku planujemy wykonać ścieżkę edukacyjną w pobliżu budynku nadleśnictwa. Ścieżka przebiegać będzie w kierunku stawów leśnych, w pobliżu których zostanie postawiona wiata. Wzdłuż ścieżki zamontowane zostaną ławki oraz tablice edukacyjne.

Na terenie Nadleśnictwa Wołów zaplanowano również realizację projektu, którego celem jest budowa wiaty edukacyjnej w bliskim sąsiedztwie Rezerwatu „Uroczysko Wrzosy”. Będzie to dość duży obiekt mogący pomieścić 70 osób, który będzie udostępniony dla lokalnej społeczności.