Jakie jest najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie?

Na drogach naszego powiatu też często dochodzi do wypadków właśnie na takich skrzyżowaniach. (zdjęcie poglądowe z archiwum KG)

W drodze poruszamy się często po wielu skrzyżowaniach, które różnią się między sobą pod względem konstrukcji i sposobu organizacji ruchu. Wśród wszystkich skrzyżowań jest jednak jedno, które swoją budową stwarza największe zagrożenie. Które?

– Wśród trzech podstawowych rodzajów wyróżniamy skrzyżowania o ruchu okrężnym, równorzędne oraz z drogą podporządkowaną. Przy czym te ostatnie są najmniej bezpiecznymi, jakie mogą spotkać użytkownicy dróg – mówią policjanci z Biura Ruchu drogowego. Na każdym skrzyżowaniu obowiązują normy, zachowania i reguły, niestety są one w praktyce często łamane przez kierowców, pieszych i rowerzystów, którzy nie zawsze stosują się do ustalonych zasad.

– Ponad 95% wszystkich wypadków drogowych, do których doszło na skrzyżowaniach podczas wakacji 2018 roku wydarzyło się na typowym połączeniu drogi z pierwszeństwem z drogą podporządkowaną. To właśnie ten typ skrzyżowań, na których zasady pierwszeństwa określają znaki bądź sygnały drogowe, cechuje największe prawdopodobieństwo śmierci w wyniku wypadku drogowego. Dla porównania na tzw. rondach doszło do 1,2% a na połączeniu dróg gdzie pierwszeństwo określa reguła “prawej strony” 3,5% ogólnej liczby wypadków na skrzyżowaniach – informuje Biuro Ruchu drogowego.

Policjanci przypominają, że aby zmniejszyć ryzyko wypadku kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania powinien zachować szczególną ostrożność bez względu na posiadane pierwszeństwo!