Już od 15 lutego czeka na Ciebie zeznanie podatkowe w “Twój e-PIT”

Urząd Skarbowy radzi

Ministerstwo Finansów przygotowało nową usługę “Twój e-PIT”. Podatnik nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji by rozliczyć swój podatek. Na Portalu Podatkowym będzie na niego czekało wypełnione zeznanie podatkowe. Od 15 lutego 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok. W kolejnym roku nowa forma rozliczeń będzie wprowadzona dla podatników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36, PIT-36L i PIT-28).

1.  Kogo dotyczy usługa Twój e-PIT

Usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się:

a) indywidualnie,

b) wspólnie z małżonkiem,

c) w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

2. Termin udostępnienia  zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT

Zeznania podatkowe będą dostępne na Portalu Podatkowym od dnia 15 lutego do dnia

30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

3. Zakres czynności dostępnych dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

a)  zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

b)  zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,

c)  nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych (z dniem 30 kwietnia), zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

d)  odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

 

4. Termin złożenia zeznania podatkowego w ramach usługi Twój e-PIT

Począwszy od rozliczania za 2018 r. termin złożenia zeznania PIT-37 i PIT-38 przypada od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zeznania złożone przed dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym uznaje

się za złożone w dniu 15 lutego.

Akceptacja przez podatnika zeznania, udostępnionego za pośrednictwem Portalu Podatkowego, przed upływem terminu określonego na jego złożenie (tj. przed dniem 30 kwietnia, a po 15 lutego) oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu  określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).

Automatyczna akceptacja nie ma jednakże miejsca w sytuacji, gdy podatnik złożył zeznanie samodzielnie, nie korzystając z usługi Twój e-PIT.

 

5. Termin zwrotu nadpłaty

Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (przez e-deklaracje lub usługę Twój e-PIT).

W przypadku zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej, termin zwrotu nadpłaty nie ulegnie zmianie. Urząd skarbowy ma wówczas obowiązek zwrócić ją w terminie trzech miesięcy.

Powyższe oznacza również, iż zwroty nadpłat wynikających z PIT-37 będą realizowane przez Urząd Skarbowy po 15 lutego, nawet jeżeli zeznanie zostanie złożone przed tym dniem.

 

6. Korzyści z usługi Twój e-PIT:

   a) zeznanie złożone w terminie, nawet gdy podatnik nic w tym zakresie nie zrobi

b) zeznanie bez pomyłki – Twój e-PIT to bezpieczne i poprawne zeznanie

c) wygoda, bezpieczeństwo, oszczędność czasu (nie trzeba instalować dodatkowego  oprogramowania, wystarczy przeglądarka i dostęp do Internetu)

d) szybszy zwrot nadpłaty podatku (maksymalnie do 45 dni od złożenia zeznania)

 

Więcej informacji na stronie

www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit, w siedzibie tutejszego urzędu skarbowego oraz pod nr telefonu 71/ 757-25-93.

Opracowała: Agnieszka Tomczak Starszy kontroler skarbowy Urząd Skarbowy w Wołowie