Kobieta rzuciła się pod pociąg. Cudem przeżyła

47-letnia mieszkanka gminy Brzeg Dolny próbowała popełnić samobójstwo. Jak mówi przedstawiciel PKP, pierwszy raz widział, że ktoś przeżył taki wypadek. Co się stało na torach nieopodal Żerkówka? O tym czytajcie w Kurierze Gmin. Na www piszemy o statystykach samobójstw, których z roku na rok jest coraz więcej.
Od 2013 roku zmienił się sposób gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zamachów samobójczych. Wcześniej dane do systemu wprowadzane były po przeprowadzeniu i zakończeniu postępowania sprawdzającego, w trybie art. 308 kpk lub przygotowawczego. Obecnie dane wprowadzane są bezpośrednio po wydarzeniu w momencie ustalenia, że doszło do zamachu samobójczego. Dodatkowo system zamraża dane  na miesiąc pozwalając na modyfikację w przypadkach ustalenia w późniejszym etapie postępowania, iż nie doszło do zamachu samobójczego.Według statysty policyjnych w 2014 roku odnotowano 10207 zamachów samobójczych, z których 6165 zakończyło się zgonem. 8150 przypadków dotyczyło mężczyzn, przy czym z tej liczby zgonami zakończyło się 5237 zamachów. Do samobójstw najczęściej dochodziło w mieszkaniu – 4567 oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych – 1442. Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy – 969, a także obszar parku i lasu – 823.Sposób dokonania zamachu:

Trucie gazem – 67, zażycie trucizny – 52, zażycie środków nasennych – 474, uszkodzenie układu krwionośnego – 370, inne samookaleczenie – 652, rzucenie się z wysokości – 856, utopienie się – 113, powieszenie się – 6582, rzucenie się pod pojazd – 184, zastrzelenie się – 86, inny sposób – 771

Ustalone przyczyny zamachów:

Nieporozumienia rodzinne – 1358, choroba psychiczna – 1101, przewlekła choroba – 600, zawód miłosny – 814, warunki ekonomiczne – 554, nagła utrata źródeł utrzymania – 171, śmierć bliskiej osoby – 200, problemy szkolne – 41, trwałe kalectwo – 21, niepożądana ciąża – 10, popełnienie przestępstwa, wykroczenia – 57.

Najwięcej samobójstw popełnianych jest pod wpływem alkoholu i wśród osób pracujących. Bezrobotni są na trzecim miejscu. Na drugim osoby mające renty, emerytury, alimenty.  Bez stałego źródła utrzymania na czwartym miejscu.

Najwięcej osób targa się na swoje życie w wieku 20-24 lat, a na drugim miejscy w wieku 30-34.

źródło; http://statystyka.policja.pl/st/

LICZBA ZAMACHÓW SAMOBÓJCZYCH ZAKOŃCZONYCH ZGONEM

ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY
2014 6165  5.237 928
2013 6.101* 5.196 904
2012 4.177 3.569 608
2011 3.839 3.294 545
2010 4.087 3.517 570
2009 4.384 3.739 645
2008 3.964 3.333 631
2007 3.530 2.924 606
2006 4.090 3.444 646
2005 4.621 3.885 736
2004 4.893 4.104 789
2003 4.634 3.890 744
2002 5.100 4.215 885
2001 4.971 4.184 787
2000 4.947 4.090 857
1999 4.695 3.967 728
1998 5.502 4.591 911
1997 5.614 4.622 992
1996 5.334 4.392 942
1995 5.485 4.465 1.020
1994 5.538 4.541 997
1993 5.569 4.519 1.050
1992 5.453 4.426 1.027
1991 4.159 3.388 771