Koniec sporu zbiorowego w służbie zdrowia?

Koniec sporu zbiorowego w służbie zdrowia?

Związek zawodowy pracowników rtg, laboratorium, fizjoterapii i rehabilitacji zawiesił spór zbiorowy z Powiatowym Centrum Medycznym. Mediacji z pracownikami podjął się burmistrz Wołowa, Dariusz Chmura i starosta Maciej Nejman.

Przypomnijmy, od grudnia ubiegłego roku prawnicy rtg, fizjoterapii i laboratorium żądają podwyżek wynagrodzenia o 650,00 zł brutto dla każdego z nich. Miesięcznie stanowi to ok. 33 530 zł, co rocznie wynosi ok. 402 360 zł. Ilona Zmarlak, prezes PCM, jeszcze dwa tygodnie temu na naszych łamach mówiła, że trudno przeznaczać dodatkowe pieniądze na podwyżki poza regulacjami ustawowymi, gdyż Spółka nie otrzymuje ich z zewnątrz. Związki weszły z PCM w spór zbiorowy. Czekano na mediatora.
W ubiegłym tygodniu okazało się, że spór został zawieszony po rozmowach związków z burmistrzem Wołowa i starostą powiatu wołowskiego. Nas potkaniu byli obecni radni: Barbara Jagodzińska, radna gminy Wołów, Urszula Wojtyło i Elżieta Bereza, radne powiatu wołowskiego.
– Przedstawiciele związków spotkali się z włodarzami i doszli do…

Więcej informacji znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Oraz na eprasa.pl