Koniec ze zmianą czasu? Europosłowie wyrazili swoje zdanie.

Europosłowie chcą, by Komisja Europejska znowelizowała przepis zmiany czasu. Jeśli KE uzna to za konieczne, przepisy dotyczące tej kwestii, powinny zostać zmienione.

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego twierdzi, że przestawianie zegarków źle wpływa na nasz organizm, ponieważ zakłóca to nasz wewnętrzny “zegar”.

Wnioski o uregulowanie kwestii zmiany czasu trafiają do Parlamentu Europejskiego co rok. Dokument przyjęto 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu. Obecna dyrektywa z 2001 r, przewiduje zharmonizowaną datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia okresu czasu letniego w całej UE. Uzasadniono ją potrzebą sprawnego funkcjonowania nie tylko transportu i komunikacji, ale również innych sektorów przemysłu.

Inicjatywa “Stop zmianie czasu” powołuje się na badania, które wskazują na to, że tydzień po przesunięciu wskazówek wzrasta liczba wypadków samochodowych, uczniowie mają gorsze oceny, spada również produktywność pracowników.

Pod koniec 2017 r. polski rząd wydał negatywną opinię dla nowelizacji autorstwa PSL zakładającej odejście od zmiany czasu. Jako powód Rada Ministrów podała sprzeczność noweli z unijnymi przepisami.