Leśnicy sprawdzili stan zdrowotny lasów

Od roku 2015 lasy powiatu wołowskiego cierpią z powodu pogłębiającej się suszy hydrologicznej. Niewielka ilość opadów, bezśnieżne zimy, wysokie temperatury oraz silne wiatry spowodowały znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych oraz wysychanie cieków i niewielkich zbiorników wodnych. Chroniczna susza ma bardzo niekorzystny wpływa na stan zdrowotny lasów. Drzewa z powodzeniem znoszą krótkotrwałe okresy dotkliwej suszy. Znacznie gorzej radzą sobie z długotrwałymi niedoborami wody. Obniżona odporność drzew znacznie ogranicza ich zdolność do samoobrony. Stają się podatne na ataki szkodników i wszelkich chorób. Z reguły najskuteczniejszym sposobem ochrony lasów przed rozprzestrzenianiem się chorób i masowym rozwojem szkodników jest usuwanie z lasu drzew dotkniętych chorobą. Właśnie dlatego leśnicy coraz częściej pozyskują drewno w ramach zabiegów sanitarnych polegających na wycinaniu drzew chorych lub zasiedlonych przez szkodniki. W ten sposób łączą ochronę lasu z koniecznością udostępnienia drewna dla wszystkich odbiorców tego surowca.

Z powodu suszy cierpią wszystkie lasy, bez względu na ich lokalizację, wartość przyrodniczą oraz formę własności. Dlatego leśnicy coraz częściej są zmuszeni wycinać drzewa w miejscach  szczególnie ważnych dla lokalnej społeczności. Ważnych z bardzo różnych powodów, niekiedy nawet tak prozaicznych jak względy estetyczne czy sentymentalne. Konieczność wycięcia takich drzew łatwo może zostać zarzewiem lokalnego konfliktu. Sporu, który podsycany przez osoby  niezorientowane w przyrodniczych aspektach działań leśników, doprowadzi do utrwalenia w społeczeństwie niesprawiedliwych stereotypów jak np.: “leśnicy to tylko wycinają”. Pamiętajmy, że każde stojące, martwe lub chore drzewo stanowi bardzo poważne zagrożenie dla osób i mienia znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W trosce o zapewnienie dobrego stanu sanitarnego wszystkich lasów powiatu wołowskiego leśnicy z Nadleśnictwa Wołów przeprowadzili w maju br. kontrolę lasów niepaństwowych przekazanych przez Starostę Powiatu Wołowskiego pod nadzór Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów. Właściciele lasów, których stan zdrowotny wymaga wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych, otrzymają decyzje nakazujące pilne ich wykonanie. Ich zadaniem będzie poprawienie stanu sanitarnego lasów oraz ich ochrona przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się szkodników oraz chorób. Sprawne wykonanie prac pielęgnacyjnych pozwoli mieszkańcom powiatu wołowskiego na bezpieczne korzystanie z bezcennego dobrodziejstwa natury jakim są nasze lasy.

Nadleśnictwo Wołów