Mandat 500 zł za nietrzymanie kierownicy

Nowe przepisy wchodzące w życie 7 listopada tego roku budzą wśród kierowców szczególne emocje. Jedną ze zmian, o które wnioskowała policja jest mandat za nietrzymanie rąk na kierownicy w wysokości 500 zł.

Celem nowego przepisu jest sprawniejsza i bezpieczniejsza kontrola przez funkcjonariuszy na drodze. Każdego kierowcę, który będzie utrudniał kontrolę i nie stosował się do poleceń policjanta, czekają surowe kary w postaci wysokich mandatów.

Przykłady takich zachowań to między innymi: brak szacunku do funkcjonariuszy, opuszczanie pojazdu bez zgody funkcjonariusza lub nieotrzymania rąk na kierownicy.

Nie jest to jedyna zmiana, która czeka polskich kierowców. Według nowego rozporządzenia “dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego”. W praktyce oznacza, że policjanci w pojeździe znakowym lub nie, będą mogli przeprowadzić kontrolę drogową nawet w niedozwolonym wcześniej miejscu. Jakie jeszcze uprawnienia zyskają funkcjonariusze podczas kontroli drogowej? Będą mogli sprawdzić stan licznika kontrolowanego samochodu oraz nie będą musieli okazywać swojej legitymacji. Wyjątek będzie stanowiła sytuacja, w której kierowca stanowczo sobie tego zażyczy.