Marszałek przekazuje miliony na rewitalizacje

Dzięki staraniom marszałka Cezarego Przybylskiego Komisja Europejska zgodziła się na przeniesienie dodatkowych niemal 40 milionów złotych na rewitalizację zdegradowanych obszarów naszego regionu.

Podjęta w lipcu przez Komisję Europejską decyzja w sprawie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym umożliwiła samorządowi województwa dofinansowanie kwotą niemal 40 milionów złotych kolejnych projektów w obszarze rewitalizacji w różnych miejscach Dolnego Śląska.
Było to możliwe dzięki uzyskanej zgodzie na przeniesienie pieniędzy między działaniami.

− Pieniądze pozwolą zrealizować dodatkowych 18 projektów, które nie otrzymały dofinansowania
w ogłoszonym we wrześniu 2016 roku konkursie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” skierowanym do  tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).  Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że nie dla wszystkich projektów wystarczyło wówczas pieniędzy.
98 wnioskodawców złożyło projekty na kwotę ponad 402 milionów złotych. Tym samym ponad trzykrotnie przekroczono wartość alokacji przeznaczonej na ten konkurs – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wówczas 77 wnioskodawców spełniło kryteria, lecz kwota przeznaczona na dofinansowanie była niewystarczająca i pozwoliła na wybranie jedynie 18 projektów. Wynegocjowana obecnie dodatkowa kwota niemal 40 milionów złotych pozwoli wesprzeć kolejne projekty, które w momencie wyboru spełniły kryteria i otrzymały wymaganą liczbę punktów.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. dwie inwestycje w Brzegu Dolnym – rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz przebudowa ul. Leśnej i Ogrodowej. W Górze, ze wsparciem tych środków, przebudowana zostanie droga Pl. Bolesława Chrobrego. Gmina Wiązów otrzymała pieniądze na odnowienie Placu Wolności oraz pomieszczeń po byłym klubie młodzieżowym Kuźnia, a Strzelin na rewitalizację pierzei wschodniej Rynku. Pozytywnie rozpatrzone zostały także projekty z Oławy ( rewitalizacja centrum Oławy) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Centrum Edukacji Astronomicznej w Białkowie) – wylicza marszałek Cezary Przybylski.

Działania rewitalizacyjne, prowadzone w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”  mają charakter kompleksowy  i wynikają z Programów Rewitalizacji. Każda gmina chcąc ubiegać się o środki unijne z tego źródła musiała taki program opracować. Na 169 gmin
w województwie opracowało je aż 117.  Dolny Śląsk jako jeden  z pierwszych w kraju ogłosił konkursy infrastrukturalne na rewitalizację w ramach RPO na lata 2014-2020.