Marszałek województwa sfinansuje ciekawe pomysły mieszkańców

Znamy już zwycięzców trzeciej edycji Dolnośląskich Małych Grantów. Komisja wybrała 43 najlepsze pomysły, które zostaną dofinansowane kwotą około 200 tys. złotych. W rejonie legnickim, dzięki pieniądzom z samorządu województwa, zrealizowanych zostanie siedem projektów.

Dolnoślązacy ze wszystkich 5 rejonów, na jakie podzielono województwo, zgłosili ponad 220 projektów na łączną kwotę ponad 1 mln złotych. Tak jak w poprzednich edycjach tak i tym razem zainteresowani mogli składać wnioski o wsparcie projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, a także warsztatów, akcji edukacyjnych, działań dla młodzieży czy seniorów. Najważniejsze, by każdy z projektów dotyczył społecznej aktywności  Dolnoślązaków.
– Z wszystkich nadesłanych wniosków komisja wybrała 43, które spełniły wymagania formalne i zostały najwyżej ocenione pod względem merytorycznym. W rejonie legnickim dofinansowanie dostanie siedem projektów – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa.
Pierwszy z pozytywnie ocenionych wniosków to projekt Grupy Nieformalnej Na Obcasach z Kłobuczyna, która chce zorganizować aerobik na świeżym powietrzu oraz zajęcia taneczne, kosmetyczne i naukę carvingu. Kolejną inicjatywą są trzydniowe warsztaty historyczne dedykowane młodzieży z gminy Gaworzyce. Dofinansowanie otrzyma również pomysł miłośników nordic walking ze Złotoryi, którzy planują Małe Przejście Zimowych Wulkanów. W Szklarach Górnych, w ramach Dolnośląskich Małych Grantów, zorganizowane zostaną mikołajkowe warsztaty dekoracyjno-florystyczne. Podobne spotkanie odbędzie się też w Kotli. Grupa Pomysłowo Aktywni otrzymała pieniądze m.in. na przeprowadzenie turnieju gier komputerowych i zespołowych oraz przygotowanie międzypokoleniowej imprezy mikołajkowej dla mieszkańców wsi Przesieczna oraz Radwanice. Swój pomysł będą mogli zrealizować również inicjatorzy warsztatów ludowych ze wsi Wysoka i Ostaszów. Na realizację pomysłów w rejonie legnickim samorząd przeznaczy w sumie ponad 32 tys. zł.
Dolnośląskie Małe Granty to program kierowany do wszystkich mieszkańców naszego regionu, głównie do nieformalnych grup działających na terenie całego województwa. Do tej pory odbyły się trzy edycje konkursu na które samorząd województwa przeznaczył około 750 tys. zł.