Nadal jeździmy za szybko!

Nadal jeździmy za szybko!

We wszystkich państwach Unii Europejskiej przeprowadzono policyjne działania kontrolno-prewencyjne “Kaskadowy Pomiar Prędkości”. Nasi funkcjonariusze też dołączyli do akcji.

Funkcjonariusze z ponad dwudziestu krajów Europy przeprowadzili na drogach pomiar prędkości. Działania koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL miały na celu egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kaskadowa kontrola polega na tym, że na tej samej drodze, w tym samym czasie, na różnych jej odcinkach, prowadzona jest kontrola przez dwie, trzy lub więcej załóg policyjnych, ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi. Działania kontrolno-prewencyjne przeprowadzone zostały także na terenie powiatu wołowskiego. Wnioski są jednoznaczne – kierowcy w większości nie przestrzegają znaków drogowych.

Policjanci podczas działań przeprowadzili 63 kontrole drogowe, z czego 52 kierujących jechało z nadmierną prędkością. Dla większości przejażdżka skończyła się mandatem karnym. Pocieszające jest, że nie doszło w tym dniu do żadnego wypadku na wołowskich drogach.