Najwięcej do Zetki, najmniej do wołowskiego ogólniaka

W tym roku do szkół średnich przyjmowano młodzież z ostatniej klas szkół gimnazjalnych oraz z ósmych szkoły podstawowej. Najwięcej podań złożono do dolnobrzeskiej “Zetki”. Kolejne miejsce zajmuje Ossolińczyk, niedawno reaktywowany. Liceum w Wołowie zamyka ranking po względem wyboru placówki przez uczniów.

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie złożono 74 podania. (stan na 06.08.2019- 75). Zaplanowano tam 3 oddziały, w tym: 2 oddziały Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej i 1 oddział Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum. Klasy według programu rozszerzonego po szkole podstawowej: – 1AB (A- j. angielski, geografia, WOS; B- j. angielski, biologia, chemia) – 1CD (C- j. angielski, j. polski, historia; D- j. angielski, matematyka, fizyka). Po gimnazjum- 1 klasa: 1 CD (C- j. angielski, j. polski, historia; D- j. angielski, matematyka, fizyka, informatyka).

Do Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie wpłynęło 128 (stan na 06.08.2019 r. – 134). Tam zaplanowano 6 oddziałów, w tym: 1 oddział Technikum po Szkole Podstawowej, 1 oddział Technikum po gimnazjum, 2 oddziały szkoły branżowej po szkole podstawowej, 2 oddziały szkoły branżowej po gimnazjum. Do wyboru: technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Szkoła branżowa I stopnia: sprzedawca, kucharz, betoniarz- zbrojarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, klasa wielozawodowa.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie przyjęło 114 podań. Tam otworzą 4 oddziały, w tym: 2 oddziały Technikum po szkole podstawowej, 2 oddziały Technikum po gimnazjum. Uczniowie będą się uczyć w klasach: technik logistyk/technik informatyk, technik ekonomista/ technik mechatronik (po szkole podstawowej) oraz technik logistyk, technik pojazdów samochodowych/ technik informatyk (po gimnazjum).

W Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym złożono 231 (stan na 06.08.2019- 192). Tam planowana liczba oddziałów to 8, w tym po szkole podstawowej: 1 oddział Liceum Ogólnokształcącego, 2 oddziały Technikum, 1 oddział szkoły branżowej. Po gimnazjum: 1 oddział Liceum Ogólnokształcącego, 2 oddziały Technikum, 1 oddział szkoły branżowej. Utworzone profile to: klasa dwujęzyczna, matematyczno- przyrodniczy, technik informatyk, technik ekonomista, technik teleinformatyk.

Małgorzata Staniszewska, dyrektor szkoły komentuje: Przede wszystkim zależy nam, aby uczniowie, którzy wybrali naszą placówkę byli zadowoleni. Chociaż trafi do nas podwójny rocznik staraliśmy się, aby oferta była jak najbardziej dostosowana do oczekiwań dzisiejszej młodzieży. Od września zaczynamy pracę, to będzie dla nas sprawdzian, nowi uczniowie, nowe relacje. Mam nadzieję, że sprostamy ich wymaganiom pod względem propozycji edukacyjnych. Kilka dni temu otrzymaliśmy wyniki konkursu wniosków w programie Erasmus+ i nasi uczniowie pod nazwą projektu “Technicy z Brzegu Dolnego – podbój europejskiego rynku pracy” będą mogli nabyć nowe umiejętności podczas wyjazdów na Maltę i do Włoch. Koszt tego przedsięwzięcia to 7,000 Euro.”

Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolny utworzy klasy ze ze 163 uczniów (w obu typach szkół: 3 i 4 letnim Liceum). W pierwszym naborze zostało przyjętych 103 uczniów, którzy będą uczyli się w zaproponowanych wcześniej profilach ( humanistyczno – lingwistycznym, matematyczno-informatycznym i biologiczno-chemicznym).

– W całym powiecie wołowskim jest około 670 absolwentów, a tylko w pierwszym naborze 593 osoby złożyły podania do naszych szkół powiatowych ponadpodstawowych. Oznacza to, że młodzież w zdecydowanej większości wybiera szkoły lokalne z czego bardzo jesteśmy zadowoleni- mówi Katarzyna Uran, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie.- Na dzisiaj mamy już 515 oryginałów świadectw. Dyrektorzy są zadowoleni z naboru, tym bardziej, że mamy już w oryginałach świadectw kilkunastu uczniów, którzy wybrali ofertę edukacyjna naszego powiatu przychodząc do nas z powiatów takich jak : górowski, trzebnicki, średzki i lubiński. Dla nikogo nie zabraknie też miejsca jak straszono w całej Polsce w związku z podwójnymi rocznikami.