Nawet 25 tysięcy złotych na własna firmę!

25 tysięcy złotych na własną firmę

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25.000zł to szansa na start przez cały kwiecień proponuje Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własne firmy.  Przez cały miesiąc kwiecień  przyjmowane będą wnioski o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie pracy w Wołowie. Nabór wniosków który otworzyliśmy w tym miesiącu będzie trwał do 30 kwietnia.

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców-nowo powstających podmiotów,  jest formą walki z bezrobociem, dlatego jeżeli sytuacja na rynku pracy pozwala na to by wziąć sprawy we własne ręce i postarać się o dotację na założenie firmy to zachęcamy, bo procedura nie jest szczególnie skomplikowana. Wszelkie informacje dla kogo przeznaczone są dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, jak je pozyskać w 2018 roku oraz ile można dostać dotacji na rozpoczęcie działalności są dostępne na naszej stronie internetowej oraz profilu na Faceebooku, gdzie zamieszczamy aktualne ogłoszenia i nabory.

Czym jest dotacja

Dotacje to bezzwrotna pomoc finansowa. Jest to szczególna forma wsparcia dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Są to środki jednorazowe i bezzwrotne, co oznacza, że są przyznawane raz i w przypadku, gdy działalność będzie prowadzona przez okres zawarty w umowie  nie ma obowiązku ich zwrotu.

Ubiegający się o otrzymanie dotacji musi oczywiście spełniać określone warunki, które decydują o tym, czy dane środki finansowe mogą mu zostać przyznane. Regulamin przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej również jest zamieszczony na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

 

Jak uzyskać wsparcie i na co można przeznaczyć pieniądze?

 

Aby  takie wsparcie otrzymać, przed zgłoszeniem się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić warunki wyznaczane przez Urząd oraz już po otrzymaniu środków prowadzić firmę przez określony czas. Środki finansowe można przeznaczyć na zakup środków trwałych do 100% dotacji, w tym także:

· sprzęt komputerowy (do 20%),

·  koszty reklamy (do 10%),

· zakup pierwszej części towaru i materiałów (do 25%)

· remontu bądź adaptacji lokalu służącego do prowadzenia działalności ( do 5%).

 

 

Procedura otrzymania dotacji

Należy przede wszystkim  złożyć wniosek. Najczęściej cała procedura trwa ponad miesiąc. Bada się formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie oraz ocenia się planowaną działalność. Istotne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie udostępnianym przez urząd a ten jak wspomniałam jest zamieszczony na stronie urzędu. Rozpatrywanie wniosków przez urząd trwa 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy z urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy). Następnie po podpisaniu tej umowy przez strony, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która złożyła wniosek i przyznano jej dotację. W terminie wskazanym w umowie należy założyć działalność gospodarczą i dokonać rozliczenia na podstawie dokumentów finansowych, najczęściej faktur. Nowy przedsiębiorca ma na to maksymalnie 60 dni.

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego. Mając jednak własny wkład, którym przecież może być  komputer, drukarka, samochód czy własny lokal,  przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w wymarzoną firmę. Jest to dla komisji rozpatrującej wnioski również sygnał, że firma ta będzie lepiej działać i warto wspomnieć o tym we wniosku.