Nie złożysz osobiście skargi ani wniosku. Komenda zamknięta z powodu zagrożenia wirusem

– W związku z aktualnie panującym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, iż obecnie w KPP w Wołowie do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu lub osobistego spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Wołowie – informuje sierż. szt. Marzena Pawlik

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie można nadal składać:

1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku): pod numerem 478725214 – sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie,
2. Faxem – numer 478725242
3. Pocztą internetową na adres e-mailowy: kpp@wolow.wr.policja.gov.pl
4. Zwykłą pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
ul. Piłsudskiego 23
56-100 Wołów

Wstrzymanie przyjęcia ustnych skarg zostało wprowadzone również w Jednostce nadrzędnej, tj. Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Więcej pod adresem:

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/dpwi_portal/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/uwaga___do_odwolania_wstrzymana_zostala_mozliwosc_przyjecia_ustnej_skargi_do_protokolu_w_kwp_we_wroclawiu_lub_osobistego_spotkania_z_komendantem_wojewodzkim_policji_we_wroclawiu