Niższy PIT już od 1 października

Od października tego roku wchodzą w życie nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich celem jest zmniejszenie obciążeń w zakresie podatku PIT. Mają one być stosowane po raz pierwszy do przychodów i dochodów uzyskanych od pierwszego października 2019 r.

Jest to już druga nowelizacja ( po likwidacji podatku dla osób do 26 roku życia ), która ma ulżyć pozostałym podatnikom.

Kto skorzysta  – obniżka dotyczy przychodów rozliczanych według skali podatkowej, m.in.

·  ze stosunku pracy

·  z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)

·  z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych

·  z emerytury i renty

·  z praw majątkowych

Nowelizacja przepisów wprowadza:

1.  obniżenie stawki podatku z 18%  na 17 % dla pierwszego progu podatkowego

Nowa skala podatkowa w 2019 r. (2020 r.)

Automatycznie wzrosną również koszty uzyskania przychodów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, jak np.: dla członków zarządu, rad nadzorczych, komisji i menadżerów.

Nowelizacja przepisów oznacza w praktyce, że przy niezmienionym wynagrodzeniu brutto wypłacone zostaną wyższe wynagrodzenie netto, czyli ” do ręki ”

Podstawa prawna

Ustawa z  30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o PIT oraz  ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw  –  Dz.U., poz.1835

US w Wołowie