Nowe zagrożenie – grypa ptaków!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o pojawieniu się nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwach lubelskim oraz wielkopolskim. Grypa ptaków jest to  niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność u drobiu do 100%. Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

W związku z obecną sytuacją epizootyczną w Polsce Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie zwraca się z prośbą o wzmożenie czujności w reagowaniu na stan zdrowia ptaków. W przypadku sygnałów mogących świadczyć o podejrzeniu zachorowania drobiu należy niezwłocznie reagować, informując Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie lub lekarza weterynarii prywatnej praktyki obsługującego stado.

Objawy u drobiu, które powinny zaniepokoić hodowcę to:

zwiększona śmiertelność;

znaczący spadek pobierania paszy i wody;

objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

duszność;

sinica i wybroczyny;

biegunka;

nagły spadek nieśności.

Ponadto zaleca się zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bioasekuracji (nie wpuszczanie osób postronnych na teren fermy lub do budynków inwentarskich, zabezpieczenie fermy / gospodarstwa matami dezynfekcyjnymi, posiadanie odpowiedniej ilości środków odkażających, posiadanie odzieży ochronnej, czyszczenie, mycie oraz dezynfekcja sprzętu oraz narzędzi wielokrotnego użytku). Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie w najbliższych dniach przeprowadzą niezapowiedziane kontrole w celu weryfikacji spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722). Kontrole będą przeprowadzane na dużych fermach drobiu, ale również w przypadku przyzagrodowego utrzymywania niedużych ilości drobiu (na potrzeby własne).

Ostatnie wydarzenia wskazują, że niektóre ptaki wędrowne bezpośrednio przenoszą wysoce patogenną postać wirusa H5N8 na nowe obszary, dlatego też bardzo istotne jest zabezpieczenie fermy drobiu hodowlanego oraz mniejszych gospodarstw przed ptactwem wędrownym (właściwe zabezpieczenie słomy do podścielania, zwrócenie uwagi na częstą dezynfekcję obuwia, ze względu na możliwość przeniesienia wirusa na obuwiu, unikanie miejsc w których może przebywać dzikie ptactwo wodne).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie