Nowy starosta w powiecie wołowskim – wideo

Starostą został Janusz Dziarski z PiS z Wołowa. Wicestarostą został Michał Gołąb z WKO z Wińska.

Pozostałe wybory -> https://kuriergmin.pl/powiat/wybrano-przewodniczacego-rady-powiatu-wideo/