Nowy termin składania zeznań PIT-28 za 2019 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie uprzejmie informuje, że w 2020r. podatnicy opodatkowani tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składają zeznanie na formularzu PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego.

Zmianie uległ również termin zapłaty zryczałtowanego podatku za grudzień lub ostatni kwartał 2019r . W 2020r.  zapłaty należy dokonać do końca lutego , a nie jak w latach ubiegłych – do końca stycznia.

Początek terminu do złożenia pozostałych zeznań za 2019r. ( PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) również rozpoczyna się z dniem 15 lutego 2020r. z tą jednak różnicą że termin końcowy upływa  30 kwietnia br.

Wszystkie wymienione zeznania za 2019r. (w tym również PIT-28 ) złożone przed 15 lutym 2020r. uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

Składając rozliczenie roczne  będzie można ( tak jak w roku ubiegłym ) skorzystać (od dnia 15-lutego 2020 ) – na portalu podatkowym – PODATKI.GOV.PL- z usługi Twój E-PIT.

Ze względu na znaczne uproszczenie procesu rozliczenia podatkowego za 2019 rok za pośrednictwem usługi Twój E-PIT zachęcamy wszystkich podatników do skorzystania z wymienionej funkcjonalności, w tym również z możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych dostępnych w naszym urzędzie na Sali Obsługi.

Wszelkiej informacji i  pomocy przy składaniu zeznań drogą elektroniczną udzielą Państwu pracownicy tutejszego urzędu.

 

Krystyna Tudrujek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie