Palacze mogą zbadać płuca za darmo

Mieszkańcy powiatu wołowskiego będą mogli wykonać bezpłatne badania płuc. Wszystko w ramach “Programu badań w kierunku wykrywania raka płuc”, który prowadzi Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Badania będą wykonywane u pacjentów spełniających poniższe warunki:

  1. wiek: 50-70 rok życia,
  2. zamieszkały powiat: jaworski, oławski, złotoryjski, wołowski, strzeliński, trzebnicki,
  3. palenie papierosów: minimum 1 paczkę dziennie przez 20 lat (20 paczkolat) lub wymienienie innych produktów tytoniowych,
  4. narażenie na ekspozycje czynników rakotwórczych (azbestu, radonu, uranu, arszeniku, berylu, produktów przemiany węgla kamiennego).

Tomografię komputerową płuc będzie można wykonywać do 16 grudnia 2016 roku,  w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu przy pl. pl. Hirszfelda 12, w budynku A.  Rejestracja telefoniczna w godz. 9 -14, pod nr tel. 71 368 95 65.