Pierwsze spotkanie informacyjne w naszym powiecie promujące Krajowy Fundusz Szkoleniowy współorganizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie wspiera pracodawców dbających o rozwój zawodowy swoich pracowników. W związku z tym pracodawcy mogą w naszym urzędzie ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną na rzecz kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zarówno dla swoich pracowników jak i dla siebie.

Korzyści to:

zdobycie wiedzy na temat pozyskania środków na szkolenia , kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników i pracodawców

możliwość uzyskania szerokiego wsparcia ze środków KFS w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS będzie dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy już w lutym tego roku, co poprzedzi ogłoszony na naszej stronie internetowej

www.pupwolow.pl

nabór oraz dodatkowo współorganizowana przez PUP Wołów konferencja na temat możliwości wykorzystania tych środków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich lokalnych pracodawców z terenu Powiatu Wołowskiego do uczestnictwa w spotkaniu adresowanym właśnie dla Was.

Brzeg Dolny , 30 stycznia godzina 10.00 do 12.15

AULA Powiatowego Zespołu Szkół im Ossolińskiego

Ulica Wilcza 5

 

W imieniu organizatorów

zapraszam serdecznie