Pierwsze szkolenie podstawowe w 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Ponad 100 ochotników przekroczy w sobotę 8 lutego bramę 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nowo powołani żołnierze rozpoczną terytorialną służbę wojskową w 161 wrocławskim batalionie lekkiej piechoty.

Najbliższe 16 dni spędzą na szkoleniu podstawowym na poligonie w Żaganiu.
W sobotę 8 lutego we Wrocławiu przy Al. Hallera 36-38 pierwsi ochotnicy zasilą szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jest to pierwsze powołanie, które rozpocznie się szkoleniem kandydatów na żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w 16 DBOT. To także pierwsza 16-tka, czyli szkolenie poligonowe dla ochotników, którzy wcześniej nie mieli do czynienia ze służbą wojskową.
Pierwszy dzień szkolenia podstawowego, tzw. „szesnastki” to przyjęcie, umundurowanie i wyposażenie w sprzęt wojskowy, a także ujęcie na ewidencji nowo przybyłych ochotników.

O tym, co czeka uczestników pierwszego dnia szkolenia, mówił kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej: – Nowo powołani żołnierze przejdą badania lekarskie, test sprawności fizycznej oraz będą mieli możliwość zbadania swojego BMI, czyli wskaźnika poziomu masy ciała. Jest to ciekawe badanie, ponieważ każdy z żołnierzy będzie mógł zaznajomić się ze swoją budową ciała oraz sprawdzi swój poziom sprawności fizycznej, tak aby mieć w przyszłości możliwość porównania tego, co poprawił w czasie służby. Żołnierze tego dnia otrzymają również przedmioty umundurowani i wyposażenia. Zostaną przeszkoleni z zakresu znajomości budowy i użytkowania broni, ponieważ już pierwszego dnia w szeregach dolnośląskich „terytorialsów” nastąpi wręczenie żołnierzom broni, karabinków MSBS Grot, z którymi będą nierozłącznie szkolić się podczas całego poligonu.

W kolejnych dniach szkolenia poligonowego żołnierze będą nabywali praktycznie umiejętności bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią oraz wyposażeniem wojskowym. Zapoznają się również z zasadami taktyki działania obowiązującymi na polu walki, co w praktyce przekłada się na naukę przetrwania i udzielania pierwszej pomocy oraz zasad topografii.

Jest to cykl szkolenia podstawowego, który zgodnie z programem szkolenia każdy nowo przyjęty żołnierz do Wojsk Obrony Terytorialnej musi przejść, aby móc po zdanym egzaminie praktycznym zwanym “pętlą taktyczną” złożyć przysięgę wojskową – wskazał płk Artur Barański – Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W szkoleniu wyrównawczym, które rozpocznie się 16 lutego wezmą udział również rezerwiści, jednak ich szkolenie jest o połowę krótsze i głównie ma na celu wyrównanie różnic w wyszkoleniu wojskowym.

Ci, którzy ukończą szkolenie podstawowe, już 23 lutego złożą na Rynku Wrocławskim  uroczystą przysięgę wojskową i jako dolnośląscy ”terytorialsi” rozpoczną trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych w systemie weekendowym, mającym na celu pełne wyszkolenie i nabycie zdolności do prowadzenia działań zgodnie z ustawowym przeznaczeniem. -podkreśla Dowódca Brygady płk. Artur Barański

Formowanie brygady rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku. Obecnie kompletowane jest dowództwo i sztab Brygady oraz 161 wrocławski batalion lekkiej piechoty. Ochotnicy, którzy przejdą szkolenie, wejdą w skład tworzonego 161. batalionu piechoty lekkiej, który będzie stacjonował we Wrocławiu. Docelowo Brygada w swojej strukturze będzie posiadała trzy bataliony a liczba “terytorialsów” przekroczy 2000 żołnierzy.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wstąpić zarówno rezerwiści, jak również osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Misją 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie społeczności województwa dolnośląskiego. W czasie pokoju zadaniem formacji jest m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

kpt. Renata MYCIO