Policja przypomina o stosowaniu się do obostrzeń sanitarnych! Stan zagrożenia jeszcze nie minął

Luzowanie obostrzeń i kolejny etap odmrażania gospodarki obowiązujący od 30 maja 2020 r. nakłada na nas obowiązek zakrywania ust i nosa m.in. w sklepach oraz urzędach. Wiele osób czując już przywilej możliwości poruszania się bez maseczek po ulicach zapomina, że wchodząc do lokalu handlowego, usługowego lub instytucji nadal musi zakrywać twarz. Niestosowanie się do tego przepisu może skutkować mandatem lub wnioskiem do sanepidu o nałożenie kary finansowej.

Na terenie całego kraju od 30 maja 2020 roku – po kolejnym luzowaniu obostrzeń sanitarnych i odmrażaniu gospodarki, nie ma konieczności stosowania maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. Piesi poruszający się na ulicach nie muszą zatem zakrywać ust i nosa. Jednakże wielu zapomniało, że obowiązek ten nadal ciąży na osobach wchodzących do sklepów, innych lokali usługowych czy instytucji.

Nieprzestrzeganie tych przepisów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia skutkować może odpowiedzialnością. Administrator obiektu może nie wpuścić osoby na teren lokalu, a w przypadku podjęcia interwencji policjant może ukarać osobę mandatem karnym w kwocie do 500 zł.

Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów ma prawo podejmować sanepid. W tym przypadku kary finansowe mogą być wyższe.

Nie zapominajmy, że stan epidemii oraz groźny dla życia  wirus Covid – 19 nadal istnieją. Stosujmy się do rozporządzeń i wchodząc do lokali zakładajmy maseczki. Stan zagrożenia jeszcze nie minął.