Pomóż dzieciom i strażakom!

Pomagamy dzieciom i strażakom
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Krzydlinie Małej to dom dla wielu dzieci. Wspierając placówkę sprawisz, że na twarzy zagości uśmiech.Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym działa od 1950 roku, a od 9 lat jest Organizacją Pożytku Publicznego. Oddając na OSP 1% wesprzesz grupę ludzi oddanych swojej pasji, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi.

WPO-W “Wiosna” prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Zapewnia całodobową opiekę dzieciom, które są jej pozbawione od strony rodziny, wychowuje i dba o prawidłowy rozwój wychowanków. Aby wszystkie te zadania wykonywać na jak najlepszym poziomie, niezbędne jest wsparcie z zewnątrz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym jako jednostka Operacyjno- Techniczna włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego bierze udział w różnych działaniach ratowniczych, m.in. pożarach, wypadkach komunikacyjnych, podczas występowania powodzi, huraganu, w ratowaniu zwierząt. Osoby, będące w szeregu OSP to ludzie z pasją, chęcią pomocy i wiedzą, co przekłada się na profesjonalne działanie w obliczu zagrożenia życia i zdrowia osób poszkodowanych. Wspierając jednostkę przyczynimy się do jeszcze większego jej rozwoju.
Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym
KRS: 0000127637