Ponad 5 mln zł na innowacje

Zakończył się projekt pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”. Tym samym 79 przedsiębiorców z Dolnego Śląska otrzymało wsparcie finansowe na modernizację, usprawnienie czy udoskonalenie swojej działalności.

Chcemy, by mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska podnosiły jakość swoich produktów, by stawały się przedsiębiorstwami innowacyjnymi, nowoczesnymi, a przez to konkurencyjnymi. Projekt ten zachęcił właścicieli firm do współpracy z uczelniami wyższymi, naukowcami. Dzięki niemu rozwinęli usługi, których zakres wpisywał się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje – zaznacza wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Głównym celem projektu było wsparcie dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń. Efektem takiej współpracy była poprawa działalności przedsiębiorstw, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.
W ramach projektu wspierana była realizacja usług o charakterze badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których zakres wpisywał się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje. Usługi te prowadzone były przez jednostki naukowe na rzecz
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie woj. dolnośląskiego. Projekt miał charakter kompleksowy i obejmował zarówno wsparcie o charakterze doradczym, jak i wsparcie finansowe.

Największa liczba uczestników projektu (73%) pochodzi z obszaru wrocławskiego (Subregion I), 19% z obszaru sudeckiego (Subregion III), a 8% prowadzi swą działalność w obszarze legnicko-głogowskim (Subregion II). Pod względem wielkości przedsiębiorstwa ponad połowa uczestników projektu należała do sektora mikroprzedsiębiorców, 35% reprezentowała sektor małych przedsiębiorstw, a 11% to średnie przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany był przez województwo dolnośląskie, od kwietnia 2017 roku do sierpnia tego roku, w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A., a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosiła blisko 74 tys. zł i obejmowała 90% jej wartości. Pozostałe 10% oraz podatek VAT stanowił wkład własny przedsiębiorstwa. Wsparciem miało być objętych łącznie 76 przedsiębiorstw, jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie i powstałe oszczędności finansowe, udało się poszerzyć to grono. Łącznie, na koniec projektu wsparcie finansowe otrzymało 79 przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, na łączną kwotę blisko 5,4 mln zł.