Powszechny spis ludności w 2021 roku. Urzędnicy przepytają nas przez internet

Trwają przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego. Zaplanowano go od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Ostatni raz był 10 lat temu. Jak będzie wyglądał teraz i co nas zapytają?

Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań miał miejsce w 2011 roku. Czyli oba wydarzenia będzie dzieliło 10 lat. Kontrowersje dotyczące spisu w 2021 roku wzbudziło już pytanie o wyznanie religijne, które podobno ma być obowiązkowe. Jednak dotarliśmy do wypowiedzi pracownika GUS-u, który dementuje plotki. – Treść jak i sposób zadawania pytania o przynależność do wyznania religijnego w spisie mają charakter dobrowolny i nie naruszają zasady wolności sumienia i wyznania mieszkańców Polski – podkreśliła rzecznik GUS Karolina Banaszek w rozmowie dla portalu gazeta.pl.

Jakie pytania zawiera spis?

Na samym początku będą znajdować się pytania demograficzne, czyli: płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa. Dalsze pytania będą dotyczyły bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo, lokalizacja miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania osób, rodzaje pobieranych świadczeń. Później odpowiemy na pytania związane z naszym poziomem wykształcenia i niepełnosprawności. Kolejne rubryki zawrą pytania o migracje wewnętrzne i zagraniczne: okres zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce zamieszkania rok przed spisem, fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą); kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą). W spisie znajdą się też pytania etniczno-kulturowe oraz o gospodarstwo domowe i rodzinę. Na koniec uzupełnimy informacje o stanie i charakterystyce mieszkaniowej czyli np. o rodzaju pomierzeń, własności, liczby izb, roku wybudowania budynku itp..

Odpowiemy przez internet

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzony za pomocą nteraktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Dla osób, które nie mają dostępu do internetu będą przygotowane odpowiednie pomieszczenie ze sprzętem. Kwestię to reguluje ustawa, która zobowiązuje urzędy statystyczne, urzędy wojewódzkie i urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne do zapewnienia możliwości wypełnienia formularza spisu. Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS. Miejsca w naszym powiecie podamy na łamach gazety.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Będą próbne spisy

Właściwy spis będzie poprzedzony dwoma spisami próbnymi: pierwszy spis próbny zaplanowano od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym), natomiast drugi spis próbny jest zaplanowany od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie). Nie podano jednak które to będą województwa i gminy.