Jak zostać policjantem? Przyjdź i zobacz

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ogłasza „Dni Otwarte” na początek roku 2020 dla osób zainteresowanych służbą w Policji. Każda z osób będzie mogła zapoznać się z procedurą rekrutacji do służby w Policji i wziąć udział w zajęciach sportowych przygotowujących do testu sprawności fizycznej.

Spotkania odbywać się będą we Wrocławiu przy ul. Połbina 1. Każda z osób będzie mogła zapoznać się z procedurą rekrutacji do służby w Policji i wziąć udział w zajęciach sportowych przygotowujących do testu sprawności fizycznej, podczas których istnieje możliwość poprawy techniki, a także kondycji (warunkiem wzięcia udziału w tych zajęciach jest posiadanie stroju sportowego). Zajęcia sportowe odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu od godziny 13.00.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

– posiadać polskie obywatelstwo,

– posiadać nieposzlakowaną opinię,

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystać w pełni z praw publicznych,

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

„Dni otwarte” w terminach:

– 13, 20, 27 stycznia 2020r.

– 03, 10, 17, 24 luty 2020r.

– 02, 09, 16, 23, 30 marca 2020r.,

od godziny 11.00 w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.